Search:
 

PRO More 50gr

Price for 1 Stk
93,2079,86EUR
Amount
Buy
In stock 
product number.: 20915
ProMore 50gr fra Andrew Soh - er et fodertilskud.

Hold og opdræt kan inddeles i 3 faser: æg og larve stadiet, individ- og vækst stadiet, samt reproduktions stadiet. Æg og larve stadiet, er hvor afkommet er afhængig af det genetiske aftryk, samt forældreplejen. Hvis det genetiske bidrag er ufuldstændigt kan det medføre underudviklede gæller, finner og andre deformiteter. Æg og sæd skal med andre ord være primet med tilstrækkelige næringsstoffer til at sikre celledeling og korrekt udvikling. Individ-og vækststadiet, er hvor trivslen er både genetisk og kostbetinget. Hvis deformiteterne her, ikke er et direkte resultat af defekte gener, kan de blive udløst af en kollektiv mangel på visse næringsstoffer. Nogle medfødte deformiteter kan være reversible via et beriget kosttilskud, andre kan forebygges gennem korrekt foder til forældrefiskene og opmineralisering af vandet.

• Dette produkt er ikke kun til discus, men til alle prydfisk.
• ProMore øger parringsvilligheden og stimulere hormonproduktionen hos begge køn
• Æg- og sædproduktionen øges. Fertiliteten stiger.
• Æggene vil have en højere næringsværdi og sikre fostrets udviklingssucces.
• Sædens penetrationseffektivitet stiger og flere æg befrugtes.
• ProMore som fast bestanddel af foderet vil øge kontinuerligheden i parringen.
• Fodres til ældre discuspar på 4-6 år med ProMore, kan det udløse fornyet ægløsning og spermatogenese. Efter få måneder med Promore i kosten, vil de første ændringer du bemærker, være en øget stigning i parringsritualet og flere gydninger. Selvom produktet kan genoplive reproduktive organer på meget gamle diskus, virker det ikke liså’ effektivt, som på ungfisk. Den største fordel ved dette kosttilskud, er evnen til at inducere små gyde succeser hos aldrende diskuspar. Dette er allerede i sig selv et meget vigtigt kriterie i opdrætsarbejdet, især når man ønsker at viderefører specielle genetiske træk fra de aldrende diskus.
• ProMore er sammensat sådan, at det hjælper thymuskirtlen til at producere mere effektive T-celler og cytotoksiske celler for at bekæmpe angribere (patogener). Immuniteten forhøjes og fører til hurtigere regenerering af væv efter skader. Mange brugere af ProMore oplever effekten på forældrefiskene. De synes ikke at blive påvirket negativt af ynglens spisen af muscus og bukker ikke så let under for infektioner. ProMore virker samtidig som et lever-afgiftningsmiddel, der transporterer ammoniak og toksiner ud af kroppen. Dette er en vigtig egenskab, især i stillestående vand, som har et højere ammoniak-toleransniveau.

1. Mineral deformitet: Selv om gener kan spille direkte eller indirekte rolle i bestemte deformiteter, vil en veludformet og afbalanceret kost understøtte fostrets udvikling og dermed undgås kostrelaterede deformiteter og disse minimeres generelt.
2. Maksimal udbytte: Potentialet i befrugtnings-maksimering er genetisk relateret. Men det faktiske antal befrugtninger, der i sidste ende udløses, styres af miljøet, fiskens helbredstilstand og den kost, den får. En veltilrettelagt foderplan øger derfor udkommet af parrets genetiske potentiale.
3.Frekvensen af gydninger er hormonbestemt. I kommercielt avlsarbejde er en høj frekvens at foretrække og et specielt designet kosttilskud kan stimulere og øge antallet af æglægninger.
4.Antal lagte æg og mængden af sæd er genetisk styret. Jo flere des bedre. Men, kosten spiller en vigtig rolle i at fastholde en højt udkomme.
5. Succes med gydning forudsætter, at æggene er modtagelige for sædens perforering af cellemembranen og at befrugtningshastigheden er høj. Det er alment kendt at befrugtningsprocenten kan svinge fra 0 til 95%. For at sikre det højeste klækningsprocent er kosten en væsentlig faktor.
6. Stærkt immunsystem: Selv efter at gydningen er overstået, skal diskus parret stadig være på en høj næringsrig kost, fordi de til stadighed har brug for at producere kvalitets muscus og pleje deres afkom. I de første uger spiser ynglen kontinuerligt af forældrene og efterhånden som ynglen vokser, skades parrets slimlag mere og mere. For at undgå en permanent svækkelse af parrets immunforsvar og forhindre øget dødelighed er det vigtigt, at de får den bedst mulige kost.
ProMore kan enten inkorporeres i fodertilberedningen af frosne blendede fodertyper eller bruges som en vandig opløsning til frysetørrede foderprodukter, som Blue Eco Mussel ( BEM ) fra DiscusWildLife eller australske black worms ( BW ).
ProMore er ikke beregnet som vandplejemiddel og skal derfor ikke tilsættes direkte til akvarievandet. Ingredienserne i dette produkt fremstilles syntetisk og indeholder ikke hormon-, lægemiddel-, steroid- eller animalske derivater.
Hovedingredienser: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1,Vitamin B2, Vitamin B3,Vitamin B5,Vitamin B6,Vitamin B7,Vitamin B9,Vitamin B12,Amino syrer, Mineraler.
ProMore dosering:
Tilsæt 12-15gr per kilo foder:
Stimulerer til gydning for normal sunde fisk i alderen fra 7-8 måneder. Dette gælder osse’ andre æglæggere og levendefødende prydfisk.
Tilsæt 20-25gr per kilo foder:
Nu væsentligt flere æg og sæd af høj kvalitet, med deraf større udbytte. Holder du alle andre faktorer konstant, vil du opleve at kuld på 80-200 larver vil stige til 300! Er det vigtigt at producere mere yngel? JA, både fra et kommercielt og selektivt synspunkt!
Med så højt et udbytte af fritsvømmende unger, der spiser af deres forældre, vil både muscus, epidermis og dermis blive nedbrudt og blotte vævet. Dette giver bakterier og parasitter mulighed for at infilterer vævet, hvilket fører til dehydrering, svækkelse, stress og mulig død. Det har vist sig at fodring med ProMore ved denne dosis hjælper immunsystemet til effektivt at udbedre vævsskaderne og genetablere muscus laget hurtigere end det bliver ødelagt. Derfor vil fodring med ProMore sikre sunde plejende forældre uanset vandkvalitet og antal fritsvømmende yngel.
Tilsæt 30-35gr per kilo foder:
Bortset fra at yngledygtige par kontinuerligt vil fortsætte deres produktion, så vil denne dosis også trigge gamle uproduktive par og give dem mulighed for et par kuld unger mere.
Tilsæt 50gr eller mere per kilo foder:
Denne dosis er ikke for discus, men for guppyer! Der findes en parasite infection I guppyer “tetra Hymena”, bedre kendt som ”Guppy-dræberen”! Ingen har kunnet finde en behandling bortset fra Andrew Soh’s ProMore. Giver du denne koncentration 3x dagligt sammen med et hvidløgsbaseret foder, er parasitinfektionen elimineret på kort tid. Den næste udfordring er dernæst at slå de fritsvømmende parasitter ned.
Kilde: Soh, A. (2009). Discus Problems and Solutions. Singapore: Andrew Soh, pp.75-80.

Andrew Soh er født i 1955 i Singapore og begyndte sin akvaristkarriere allerede som 9 årig med at forædle Betta’s. Da han var 16 købte han de første discus og i årene herefter opbyggede han en af de største opdrætsvirksomheder i Asien med mere end 1000 akvarier.
Mange nye kulturformer og stabile stammer har set dagens lys i hans opdrætteri. En af de mest kendte er albino discus. Baseret på hans mange år i faget - uendeligt mange ”gør-del-selv” løsninger og summen af sine erfaringer med vækst og hold af discus, har han udviklet et kosttilskud som i disse år, går sin sejrsgang kloden rundt.
Pro-More og Pro-Growth kosttilskud er udviklet og finjusteret gennem årtiers hold og opdræt af discus.
Produkterne imødekommer præcist de krav som discus stiller til deres kost. Krav som alle akvarister tumler med og har svært ved at finde brugbare løsninger på, med meget mistrivsel og sygdom til følge.
Pro-More og Pro-Growth er tænkt til at blandes i dit eget fremstillede frostfoder, men glimrer også ved at kunne opløses i lidt vand og derefter lade frysetørrede foderemner som f.eks blackworms, røde myggelarver, artemia, daphnier og tubifix suge væsken inden fodring.
Produkterne indeholder de vitaminer, antioxidanter og aminosyrer, som er så vitale for discus for at de kan optage og udnytte de organiske mineraler og nedbryde proteinet i foderet.
AquaWildlife Aps introducerer Pro-More og Pro-Growth for første gang I Danmark. Du finder dem på vores webshop , hvor du også kan læse mere detaljeret om fordele og anvendelse.
Find om Pro-More her ( link til webshop )
Find om Pro-Growth her ( link til webshop )
Hertil har han samlet hans viden om discus i 2 bøger; Discus The naked Truth og Discus Problems & Solutions som varmt kan anbefales for interesserede. De sælges på Ebay, men vi forhandler pt. med Andrew Soh om at kunne tilbyde bøgerne direkte til vores danske kunder.

Facebook messenger
#Aqua Wildlife on instagram